Vizija

VIZIJA DRUŠTVA U3 IN NAČELA UNIVERZE ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

Univerza za tretje življenjsko obdobje Zasavska regija bo omogočala dostopnost vsem članom in se trudila za povečanje njihovega števila. Ob tem bo spodbujala kreativnost in inovativnost v članstvu.

Člani Društva U3 vsako leto na letnem zboru članov, ki poteka v marcu, sprejmejo letni delovni načrt in poslovno poročilo za preteklo leto.

NAČELA UNIVERZE ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE 

Društvo U3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Zasavska regija, je civilno izobraževalno gibanje, ki temelji na prostovoljnem delu, sodelovanju in prispevanju.

Svojo pravico do učenja, delovanja, ustvarjanja in druženja dolgujemo verigi vseh, ki so svoje napore vgradili v njeno postavitev in razvoj ter nas samih.

Slušatelji, mentorji in sodelavci svoje znanje, izkušnje, zamisli in kulturno izmenjavo med seboj in po svojih močeh prispevamo k ustvarjalnemu delovanju svoje študijske skupine in Univerze za tretje življenjsko obdobje v celoti. V tem gibanju sodelujemo zato, ker si želimo pridobiti znanja za osebno rast, za življenje, pa tudi za delovanje v svojem okolju.

Zavezujemo se, da bomo znotraj gibanja in v javnosti skrbeli za razvijanje pozitivnega odnosa do starosti in staranja.

Univerza za tretje življenjsko obdobje je odprta odraslim v poznejših letih in brezposelnim, ne glede na stopnjo formalne izobrazbe, politično, narodnostno ali versko pripadnost.

Društvo U3 – UTŽO Zasavska regija uresničuje cilje vseživljenjskega učenja, ki je potreba sodobnega časa, pa tudi našega časa, da jesen življenja živimo prijazno, polno, bogato in dejavno.

Statut Društva U3

 

Društvo U3, Univerza za tretje življenjsko obdobje – Zasavska regija

 

Predsednica društva:

Irena Ivančič Lebar